Bài kiểm tra căn bản

Đặng Gia Khánh

(26 đánh giá)

Tự luyện

Dạng đề ôn sơ lược kiến thức.

20 câu
30:00
1401
Vinh danh

02:56 10/09/2021

tranminhphuc220...

00:14

20/20

100%

Đề này sẽ giúp các bạn ôn lại các kiến thức đã biết về C++. Không khó quá đâu nha =))) 

Từ khoá
Đánh giá đề thi

(26 đánh giá)

H
Huỳnh Trung Kiên

20 / 20 câu

t
trumshaco25

15 / 20 câu

p
pvp123

16 / 20 câu

16/20 rat hay!!

h
hoanle

12 / 20 câu

N
Ngo Quang Ha

12 / 20 câu

Tự luyện

Dạng đề ôn sơ lược kiến thức.

20 câu
30:00
1401
Vinh danh

02:56 10/09/2021

tranminhphuc220...

00:14

20/20

100%

Các đề thi cùng tác giả