Bộ câu hỏi số học

nttoan_2005

(55 đánh giá)

Tự luyện

Bộ đề phụ trợ cho khóa học lập trình python cơ bản tại howkteam.vn (bài số 6: Kiểu dữ liệu số trong python)

20 câu
30:00
3126
Vinh danh

08:02 05/02/2023

Trần Minh Phúc

00:18

20/20

100%

Những nội dung trong đề đều nằm trong bài “Kiểu dữ liệu số trong Python”

Các bạn có thể tham khảo tại: https://www.howkteam.vn/course/lap-trinh-python-co-ban/kieu-du-lieu-so-trong-python-1540

Từ khoá
Đánh giá đề thi

(55 đánh giá)

d
dune wolk

19 / 20 câu

khá khó

d
dangtuanminh

15 / 20 câu

B
Brucetran

6 / 20 câu

khó

T
Tea_2698

13 / 20 câu

d
datdarius0722

12 / 20 câu

Hơi khó phần nhị phân tại em chưa biết

Tự luyện

Bộ đề phụ trợ cho khóa học lập trình python cơ bản tại howkteam.vn (bài số 6: Kiểu dữ liệu số trong python)

20 câu
30:00
3126
Vinh danh

08:02 05/02/2023

Trần Minh Phúc

00:18

20/20

100%

Các đề thi cùng tác giả